backgroundtop
Logo van deachillespees.nl
   facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ACHILLESPEES / ACHILLESPEESONTSTEKING

ACHILLESPEESONTSTEKING

 

De achillespees (tendo calcaneus) is ondanks dat het de grootste pees van het menselijk lichaam is een kwetsbare plek. Bij het lopen of sporten komen grote krachten op de achillespees te staan. Vooral bij sporters bestaat er een kans dat de achillespees ontstoken raakt.

Voor aandoeningen van de achillespees zijn in de loop der tijd vele verschillende benamingen gebruikt. Hiervoor worden onder andere termen als: achilles tendinitis, achilles tendonitis, achilles tendinopathie, achillodynie, degeneratieve veranderingen of partiele- of microrupturen gebruikt.

Chronische overbelasting kan bijdragen aan veranderingen in de structuur van de achillespees. Hierbij kan de pees verdikt raken of er kan sprake zijn van slijtage (degeneratie). Onderzoek naar deze klachten heeft laten zien dat er geen sprake is van ontstekingsverschijnselen en daarom wordt er over een tendinopathie of tendinose gesproken in plaats van tendinitis.

Het letsel kan ontstaan door een verrekking of overbelasting tijdens het hardlopen of sporten. Daarnaast kunnen een veranderde trainingsintensiteit, slechte looptechniek, slecht schoeisel en lopen op een harde of gladde ondergrond een verhoogde kans op het ontstaan van een achilles tendinopathie zijn.

 

Symptomen achillespeesontsteking

De klachten van een achillespeesontsteking zijn meestal een langzaam ontstane pijn in de pees. In eerste instantie is deze pijn meestal alleen bij het belasten van de pees, maar later ook in rust. Daarnaast zijn specifieke kenmerken ochtendstijfheid van de pees en startproblemen bij het beginnen van activiteiten. Er kan een lichte zwelling rondom de pees aanwezig zijn.

 

De klachten worden in de volgende stadia ingedeeld:

Stadium 1:        Pijn, stijfheid en / of lokale vermoeidheid na (sport)belasting. Na een aantal uren rust verdwijnen de klachten;

Stadium 2:        Startpijn bij (sport)belasting. Deze pijn verdwijnt in de warming-up en kan aan het einde van de training of activiteit weer terugkeren. Na afloop is er een langduriger pijnlijke stijfheid en er is ochtendstijfheid aanwezig;

Stadium 3:        Er is pijn tijdens en na (sport)belasting en in het dagelijks leven met eventueel nachtelijke pijn. Na langdurige rust verdwijnt de pijn;

Stadium 4:        De klachten zijn hetzelfde als bij stadium 3, alleen wordt de prestatie beperkt;

Stadium 5:        Er is een continue pijn aanwezig die ook na langdurige rust niet verdwijnt.

 

Onderzoek en diagnose bij achillespeesontsteking

Bij een vraaggesprek over de aanwezige klachten en het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek is in de meeste gevallen vast te stellen of er sprake is van een achillespeesontsteking. Daarnaast is het belangrijk een juiste diagnose te stellen en mogelijke andere oorzaken van achillespeesklachten uit te sluiten.

Om de diagnose te bevestigen op basis van aanvullend onderzoek kan er voor echografie gekozen worden. De echografie is een betrouwbare methode en kan een prognose geven bij achilles tendinosis. Naast de echografie kan de klacht door middel van een mri-scan in beeld gebracht worden. Aan de hand van rontgendiagnostiek kan beoordeeld worden of er sprake is van afwijkingen aan de botstructuren bij de achillespees die van invloed zijn op de klacht.

 

Conservatieve behandeling achillespeesontsteking

De conservatieve behandeling van een achillespeesontsteking bestaat in eerste instantie uit rust nemen. Hierbij is de eventuele aanwezige startstijfheid of ochtendstijfheid een goede graadmeter ten aanzien van de verbetering van de klacht. Het koelen met behulp van een ijspakking kan een pijnverlichtende werking hebben. Hierbij wordt ongeveer een koelperiode van 15-20 minuten als standaard aangehouden. Gebruik tussen de ijspakking en de huid een handdoek als tussenlaag.

Fysiotherapie kan een ondersteuning bieden aan het herstel van een achillespeesontsteking. De fysiotherapeutische behandelingen zullen onder andere in kunnen gaan op de spierlengte door middel van rekoefeningen, de spierkracht door middel van krachtoefeningen en de beweeglijkheid van de voet en enkel. Daarnaast kan de fysiotherapeut het traject van sportopbouw begeleiden.

Ontstekingsremmende medicatie (NSAID’s) kan ondersteunend zijn aan de verbetering van de ontstekingsklachten. Het is aan te bevelen het gebruik van medicatie in overleg met een arts te doen.

Door fysiotherapeuten of artsen in het ziekenhuis kan er shockwavetherapie worden toegepast. Dit is een relatief nieuwe vorm van een niet-operatieve behandeling. Er zijn verschillende vormen van shockwave bekend waarbij met name de intensiteit en de vorm van de golvenbundels kan varieren. Bij shockwavetherapie worden via energieoverdracht (golven) microtraumata veroorzaakt in de pees. Dit geeft aanleiding tot een weefselreactie die vervolgens een helend proces in gang moet zetten. Deze behandeling wordt meestal eens per week gedurende 4 tot 6 weken toegepast.

Een nieuwe methode die gebruikt wordt is de GPS (Gravitational Platelet Separation) methode. Bij deze methode worden de bloedplaatjes uit het bloed met groeifactoren in de pees ingebracht. Eerst wordt er bloed uit de hand afgenomen. Hier worden vervolgens de bloedplaatjes van het bloedplasma gescheiden door middel van een centrifuge. De geconcentreerde bloedpaatjes bevatten groeifactoren die het natuurlijke herstel van weefsel stimuleren. De behandeling duurt ongeveer 2 uur. De nabehandeling bestaat uit het dragen van een spalk gedurende 48 uur omdat de voet niet belast mag worden. De weken na de behandeling moet de voet ook nog worden ontzien en ’s nachts dient er een nachtspalk gedragen te worden. De exacte resultaten van een dergelijke behandeling zijn nog niet bekend.

In het verleden werd er nogal eens een cortisoneninjectie (ontstekingsremmers) gegeven ter verbetering van de klachten van een achillespeesontsteking. Het is echter gebleken dat een dergelijke injectie een verhoogd risico geeft op het ontstaan van een scheur (ruptuur) van de achillespees en daarom is dit af te raden.

 

Operatieve behandeling achillespeesontsteking

Meestal is het niet nodig om door middel van een operatieve ingreep van de klachten van een achillespeesontsteking af te komen. Het is mogelijk om de verdikking op de achillespees schoon te maken (nettoyeren) om het probleem te verhelpen. Hierbij wordt een snede aan de achterzijde van de enkel, vlakbij de achillespees, gemaakt. Door wrijving van de verdikte pees met het vlies om de pees kan er een verkleving ontstaan. Het ontstoken vlies rondom de pees en het degeneratieve gedeelte worden verwijderd. Vervolgens wordt de achillespees weer gehecht om deze goed te laten genezen. Door het slechte deel van de pees te verwijderen wordt de pees gestimuleerd om terug te keren in zijn normale staat. De nabehandeling van een dergelijke operatie bestaat uit het gebruik van onbelast gips gedurende ongeveer twee weken en vervolgens gedurende ongeveer vier weken loopgips. Tegenwoordig wordt er voor de nabehandeling ook een moonwalker gebruikt. Dit is een schoen die een vacuümsysteem bevat waardoor dit het effect heeft van loopgips, maar deze schoen kan afgedaan worden.

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL