backgroundtop
Logo van deachillespees.nl
   facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ACHILLESPEES / ACHILLESPEESRUPTUUR

ACHILLESPEESRUPTUUR

 

Het is mogelijk dat de achillespees scheurt (ruptuur). Dit komt over het algemeen doordat de pees niet stevig genoeg is aangelegd of verzwakt is. Over het algemeen is een snelle of plotselinge spieractie (bijvoorbeeld rennen of springen) de oorzaak van een scheur van de achillespees. De achillespeesruptuur komt het meest voor bij mannen tussen de dertig en veertig jaar die met regelmaat sporten.

 

Symptomen achillespeesruptuur

Het klassieke verhaal bij een achillespeesruptuur is dat bij een snelle plotselinge spieractie een hevige pijn laag achter op de kuit ontstaat. Het lijkt alsof er achter op de hak een schop gegeven wordt. Lopen lukt vervolgens nauwelijks meer en er is geen kracht meer aanwezig om op de tenen te gaan staan. Op dat moment is er weinig tot geen pijn meer aanwezig. Het is mogelijk dat er na enige rust wel weer gelopen kan worden en er relatief weinig hinder is.

 

Onderzoek en diagnose bij achillespeesruptuur

Bij het onderzoek is er vaak niet veel zichtbaar. Bij het voelen (palpatie) van de kuit en achillespees is er vaak een duidelijke onderbreking in het verloop van de pees vast te stellen. Het belangrijkste aan het onderzoek is het lichamelijk onderzoek dat gericht is op de functie van de achillespees. Bij het knijpen in de ontspannen kuitspier (bijvoorbeeld in buikligging) is er geen voetbeweging op te wekken. Deze test wordt de test volgens Thompson genoemd. Als er onduidelijkheden vanuit het lichamelijk onderzoek zijn, dan is het mogelijk de diagnose door middel van echografie te bevestigen.

 

Conservatieve behandeling achillespeesruptuur

Bij de conservatieve behandeling wordt de voet door middel van een gipsspalk of met tape in een strekstand (spitsstand) gehouden. De spitsstand moet ervoor zorgen dat de gescheurde peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen en er bij de genezing geen grote afstand overbrugd hoeft te worden. De meeste orthopedische chirurgen schrijven een gipsperiode van ongeveer zes weken voor. Hierbij wordt de positie van de voet na twee weken veranderd naar een neutrale stand. In de laatste twee weken kan er een loopgips of moonwalker (soort vacuümschoen) worden voorgeschreven, waarbij de voet tijdens de fixatie belast kan worden. Meestal is er ongeveer 10 tot 12 weken nodig om weer rustig met sporthervatting te kunnen beginnen. Een fysiotherapeut kan het revalidatietraject begeleiden.

Een mogelijke complicatie van de revalidatie na een achillespeesruptuur is dat de pees in verlengde positie hersteld. Hierdoor verliest het de kracht en functie en kan het moeizaam worden om op het gewenste niveau terug te keren. Hierbij is het belangrijk dat stretchen van de pees is af te raden!

 

Operatieve behandeling achillespeesruptuur

Het argument voor een operatieve behandeling van de achillespeesruptuur is dat er in vergelijking met een conservatieve behandeling een kleinere kans is dat de achillespees opnieuw scheurt. De kans dat de achillespees opnieuw scheurt na een operatie is 3%. Na een conservatieve behandeling lopen de cijfers uiteen van 2,4% na behandeling met een functionele brace tot maximaal 12,2% na gipsperiode. De kans bij de conservatieve therapie lijkt kleiner als op een echo te zien is dat de peesuiteinden (waarbij de voet in 20 graden strekstand is) tegen elkaar liggen.

Er zijn verschillende technieken om bij de operatieve behandeling de peesuiteinden tegen elkaar aan te leggen en aan elkaar te hechten. De behandeling die gekozen wordt hangt van een aantal factoren af. Zo speelt bijvoorbeeld de leeftijd een rol, maar ook de gezondheid, de (sport)activiteiten en de voorkeur van de (orthopedisch) chirurg of patiënt.

De onderstaande operatietechnieken zijn bekend bij de behandeling van een achillespeesruptuur. Het is van de techniek afhankelijk hoe groot de snede gemaakt moet worden om bij de achillespees te komen.

De nabehandeling van de operatie van een achillespeesruptuur kan variëren per operatietechniek en per chirurg. Daarnaast spelen factoren als bijvoorbeeld leeftijd en (sport)activiteiten een rol bij de beslissing welke nabehandeling van toepassing is. Een mogelijke nabehandeling is gedurende zes weken het onderbeen met een lichte spitsstand van de voet te immobiliseren met behulp van onderbeengips. Na ongeveer twee weken wordt het gips verwijderd en wordt de wond bekeken. De eventuele hechtingen zullen worden verwijderd. Vervolgens wordt het been opnieuw gegipst of getapet in een meer neutrale positie van de voet. Na ongeveer vier weken na de operatie mag het aangedane been belast worden. Na ongeveer zes weken zal het gips worden verwijderd.

Globaal gezien kan er na ongeveer 6 tot 12 weken weer normaal belast worden en zal het ergens in deze periode weer mogelijk zijn om sport op te bouwen. De totale revalidatietijd is erg wisselend en onder andere afhankelijk van de (sport)behoefte in activiteiten. Het revalidatieproces kan door een fysiotherapeut begeleid worden.

Een mogelijke complicatie van de revalidatie na een achillespeesruptuur is dat de pees in verlengde positie hersteld. Hierdoor verliest het de kracht en functie en kan het moeizaam worden om op het gewenste niveau terug te keren. Hierbij is het belangrijk dat stretchen van de pees is af te raden!

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL